Gratis offerte

Wanneer u dit formulier aan ons doorzendt, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk contacteren voor verdere afspraken. Door het stijgend aantal files in en rond Antwerpen, beperken wij onze actieradius tot groot Antwerpen. Dit houdt in dat we tot ongeveer 35 km rond Schoten gaan. Voor meer informatie kunt u ons tijdens de kantooruren contacteren.

LET WEL: wij ondervinden de laatste weken bijzonder veel problemen met de online aanvragen. Indien u zeker wil zijn dat uw aanvraag aankomt, gelieve ons uw aanvraag te mailen op info@witt.be of ons telefonisch te contacteren zodat wij uw gegevens noteren.

Wij zijn afwezig tijdens het bouwverlof van vrijdag 6 juli tot en met maandag 30 juli. Wij staan graag terug ter uwer beschikking vanaf dinsdag 31 augustus.

Uw persoonsgegevens worden door Witt Fenstertechnik BVBA verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens behouden, volstaat het ons dat mee te delen op info@witt.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Gegevens:

Naam: *
Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Gsm:
E-mail: *

Het werfadres:

  Hetzelfde als hierboven
Naam: *
Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Gsm:

U wenst een gratis offerte voor: *

  Ramen  Deuren  Zonwering  Rolluiken

Het gaat om: *

  Renovatie  Uitbreiding of verbouwing van uw woning  Nieuwbouw

Om te garanderen dat onze vertegenwoordigers voldoende tijd voorzien om u te helpen, vullen we uw gegevens graag aan met het aantal items dat u graag zou vervangen of veranderen. In onderstaand tekstvak kan je al je wensen duidelijk maken. *

Voor een afspraak bellen wij u best: *

  Voormiddag  Namiddag

Hoe kent u Witt ? *

  Google  Advertentie  Vriend/familie
Naam vriend/familie: *
Adres vriend/familie: *
Postcode vriend/familie: *
Plaats vriend/familie: *

Bijkomende informatie