Privacyverklaring

Introductie

Deze site valt onder het recht en de regels van België en wordt gehost vanuit België. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door WITT bvba, en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@witt.be. Houd u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode bijhouden, zoals aangegeven in de wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie die getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijk verzoek, gericht aan het onderstaand adres, worden verwijderd. Houdt u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Belgische recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in België.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie, is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden

Hoewel we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:
Google Analytics cookies, Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn, op een veilige manier gebruik van een SSL en alle betalingen gaan via onze verkoop provider. De betalingen worden on / off site afgehandeld.

Server hosting details

Als eigenaar van de server van deze website, zijn we wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over de binnenkomende en uitgaande traffic op onze website aan de autoriteiten van computer gebruik in ons land.

GDPR

Uw persoonsgegevens worden door Witt Fenstertechnik BVBA verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens behouden, volstaat het ons dat mee te delen op info@witt.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of bent u overtuigd dat er een fout werd gemaakt in dit document, kunt u contact opnemen via e-mail of een brief sturen naar:

Witt BVBA
Lodewijk De Weerdtstraat 28
2900 Schoten


We respecteren uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet in een manier die gezien kan worden als ongepast, zowel ethisch als volgend de wetgeving.